Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • jenny-rose
 • RhymeHissing
 • warkocz
 • overacupoftea
 • accidientte
 • exia
 • fatu
 • bethgadar
 • mayamar
 • owlmarcia
 • retaliate
 • beznazwy
 • stockholmsyndrome
 • gemma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

1840 dbf9
Reposted fromEtnigos Etnigos vianatelle natelle

March 17 2018

7001 03a1 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight vianiee niee
5543 9123
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan vianiee niee
0497 5f28
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vianiee niee
8088 ca06 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiee niee
1596 6473 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasznur sznur
3680 f394
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasznur sznur
– Chciałaby pani jeszcze się kiedyś zakochać? - Nie… Na pewno nie. I to nawet nie jest moje życzenie. Ja po prostu wiem, że już się nigdy nie zakocham. – Jak to? Można wiedzieć, że już się nigdy nie spotka kogoś, kto stanie się bliski sercu? - Ja to wiem, bo nie chcę już miłości. Zawsze panowałam nad swoimi uczuciami i na miłość sobie pozwalałam albo nie.
— Krystyna Janda
Reposted fromparafina parafina viamisery misery
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamisery misery
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamisery misery
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viacalaverite calaverite
A może dopiero o tej drugiej w nocy jesteś sobą?
— Marco Kubiś
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromavooid avooid viaanorexianervosa anorexianervosa
Są takie momenty, kiedy myślisz, że życie się kończy. Ale tak nie jest. Życie dopiero się zaczyna. Są momenty ,kiedy przytłacza nas rzeczywistość. To dzieje się teraz, ale to nie koniec. To początek.
— skydelan.soup.
Reposted fromSkydelan Skydelan viaanorexianervosa anorexianervosa
Miałeś być moim ratunkiem
— zabiłeś mnie
Reposted fromTewi Tewi viaanorexianervosa anorexianervosa
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl